METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих    
    30.11.21   Пътнически и кораби за круиз и подобни кораби, главно предназначени за превоз на хора; фериботи
   
    30.11.22   Танкери за превоз на нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове
   
    30.11.23   Хладилни кораби, без танкерите
   
    30.11.24   Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и общи товари
   
    30.11.31   Риболовни кораби; кораби-фабрики и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова
   
    30.11.32   Влекачи и тласкачи
   
    30.11.33   Кораби-драги, кораби-фарове, плаващи кранове; други кораби
   
    30.11.40   Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море
   
    30.11.50   Други плаващи съоръжения (включително салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
   
    30.11.91   Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения
   
    30.11.92   Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения
   

Page 1/1  
Top