METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Производство на автомобили и техните двигатели    
    29.10.23   Превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия, нови    
       29.10.23.10   Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем <= 1 500 см³ (без автобуси и специални автомобили за придвижване върху сняг и игрища за голф), нови
    Detail
       29.10.23.30   Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем > 1 500 см³, но <= 2 500 см³ (без автобуси, самоходни каравани и специални автомобили за придвижване върху сняг и игрища за голф), нови
    Detail
       29.10.23.40   Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем > 2 500 см³ (без автобуси, самоходни каравани и специални автомобили за придвижване върху сняг и игрища за голф), нови
    Detail
       29.10.23.53   Самоходни каравани с дизелов двигател, с работен обем > 1 500 см³, но <= 2 500 см³, нови
    Detail
       29.10.23.55   Самоходни каравани с дизелов двигател, с работен обем > 2 500 см³, нови
    Detail

Page 1/1  
Top