METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Производство на автомобили и техните двигатели    
    29.10.11   Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 cm3, за превозни средства
   
    29.10.12   Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 cm3, за превозни средства
   
    29.10.13   Бутални двигатели със запалване чрез компресия за превозни средства
   
    29.10.21   Превозни средства с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 cm3, нови
   
    29.10.22   Превозни средства с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 cm3, нови
   
    29.10.23   Превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия, нови
   
    29.10.24   Други автомобили за превоз на хора, н.в.д.
   
    29.10.30   Автомобили за превоз на хора с 10 или повече места
   
    29.10.41   Товарни превозни средства, с бутален двигател със запалване чрез компресия, нови
   
    29.10.42   Товарни превозни средства с бутален двигател с искрово запалване; други товарни превозни средства, нови
   
    29.10.43   Пътни влекачи за полуремаркета
   
    29.10.44   Шасита, оборудвани с двигател, за автомобили
   
    29.10.51   Автокранове
   
    29.10.52   Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни превозни средства, с двигател
   
    29.10.59   Автомобили със специално предназначение, н.в.д.
   

Page 1/1  
Top