METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде    
    28.99.11   Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машини за зашиване на листове
   
    28.99.12   Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране на букви или производство на отпечатващи детайли
   
    28.99.13   Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника
   
    28.99.14   Други печатарски машини и устройства, без офис техника
   
    28.99.20   Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
   
    28.99.31   Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.в.д.
   
    28.99.32   Въртележки, люлки, стрелбища и други изделия за панаири
   
    28.99.39   Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства или подобни устройства; апаратура за балансиране на гуми; машини със специално пре
   
    28.99.40   Части за печатарски и книговезни машини
   
    28.99.51   Части за машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
   
    28.99.52   Части за други машини със специално предназначение
   

Page 1/1  
Top