METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.91   Производство на машини и оборудване за металургията и леярството    
    28.91.12   Части за машини и оборудване за металургията и леярството; части за валцуващи машини за метали    
       28.91.12.30   Части за конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане
   
       28.91.12.50   Валци за машини за валцуване на метали
    Detail
       28.91.12.70   Части за машини за валцуване на метали (без валци)
   

Page 1/1  
Top