METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.91   Производство на машини и оборудване за металургията и леярството    
    28.91.11   Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане; валцуващи машини за метали
   
    28.91.12   Части за машини и оборудване за металургията и леярството; части за валцуващи машини за метали
   

Page 1/1  
Top