METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.41   Производство на машини за обработка на метал    
    28.41.11   Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, чрез ултразвук или подобни методи
   
    28.41.12   Обработващи центри, машини агрегатни — еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал
   
    28.41.21   Стругове, работещи чрез отнемане на метал
   
    28.41.22   Машини за ръзстъргване или фрезоване; резбонарезни машини, н.в.д.
   
    28.41.23   Машини за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите или за други довършителни операции за обработка на метал
   
    28.41.24   Стъргателни, изрязващи, отрезни или други металорежещи машини
   
    28.41.31   Машини за навиване, огъване и изправяне на метал
   
    28.41.32   Машини за рязане, пробиване или назъбване на метал
   
    28.41.33   Машини за коване или щамповане, щамповачни, падащи и хидравлични чукове; хидравлични и други преси за обработка на метал, н.в.д.
   
    28.41.34   Машини, н.в.д., за обработка на метал или металокерамика, работещи без отнемане на материал
   
    28.41.40   Части и принадлежности за машини за обработка на метал
   

Page 1/1  
Top