METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Производство на машини за селското и горското стопанство    
    28.30.91   Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.в.д.    
       28.30.91.00   Части за: машини и устройства за прибиране или за вършитба на земеделски култури, вкл. преси за слама или фураж; косачки; машини за сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти (без житни и бобови растения)
   

Page 1/1  
Top