METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Производство на машини за селското и горското стопанство    
    28.30.81   Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, с изключение на семена, зърна или сухи бобови растения    
       28.30.81.00   Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти
    Detail

Page 1/1  
Top