METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Производство на машини за селското и горското стопанство    
    28.30.33   Сеялки, садачни и разсадосадачни машини    
       28.30.33.33   Прецизни сеялки с централно управление (редосеялки)
    Detail
       28.30.33.35   Сеялки (без прецизните)
    Detail
       28.30.33.50   Садачни и разсадосадачни машини
    Detail

Page 1/1  
Top