METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Производство на машини за селското и горското стопанство    
    28.30.21   Трактори, с мощност на двигателя ≤ 37 kW    
       28.30.21.00   Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на двигателя <= 37 кВт
    Detail

Page 1/1  
Top