METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Производство на подемно-транспортни машини    
    28.22.15   Кари-високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари-влекачи, използвани в гарите    
       28.22.15.13   Електрокари с височина на подема >= 1м
    Detail
       28.22.15.15   Електрокари с височина на подема < 1м
    Detail
       28.22.15.30   Мотокари
    Detail
       28.22.15.50   Товаро-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство (без самоходни)
    Detail
       28.22.15.70   Електрокари и мотокари (вкл. кари влекачи), неснабдени с подемно устройство
    Detail

Page 1/1  
Top