METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Производство на подемно-транспортни машини    
    28.22.11   Полиспасти, н.в.д.    
       28.22.11.30   Полиспасти с електрически двигател (без специално предназначените за повдигане на превозни средства)
    Detail
       28.22.11.70   Полиспасти (без тези с електрически двигател и специално предназначените за повдигане на превозни средства)
    Detail

Page 1/1  
Top