METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Производство на подемно-транспортни машини    
    28.22.11   Полиспасти, н.в.д.
   
    28.22.12   Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани
   
    28.22.13   Крикове; подемни крикове за превозни средства
   
    28.22.14   Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове
   
    28.22.15   Кари-високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари-влекачи, използвани в гарите
   
    28.22.16   Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки
   
    28.22.17   Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки
   
    28.22.18   Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари
   
    28.22.19   Части за подемно-транспортни машини
   
    28.22.20   Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки за кранове, екскаватори и други подобни изделия
   

Page 1/1  
Top