METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.21   Производство на пещи и горелки    
    28.21.13   Електрически промишлени или лабораторни пещи; пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби    
       28.21.13.30   Пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити, електрически
    Detail
       28.21.13.51   Електрически съпротивителни промишлени или лабораторни пещи с индиректно загряване, (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)
    Detail
       28.21.13.53   Електрически промишлени или лабораторни пещи, действащи чрез индукция
    Detail
       28.21.13.55   Електрически промишлени или лабораторни пещи и апарати за термична обработка на материалите, вкл. действащите чрез диелектрични загуби (без съпротивителни пещи и действащите чрез индукция или с инфрачервени лъчи)
    Detail
       28.21.13.57   Промишлени или лабораторни пещи с инфрачервени лъчи
    Detail

Page 1/1  
Top