METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.21   Производство на пещи и горелки    
    28.21.11   Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища и стокери, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства
   
    28.21.12   Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, включително пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни изделия)
   
    28.21.13   Електрически промишлени или лабораторни пещи; пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби
   
    28.21.14   Части за пещи и горелки
   

Page 1/1  
Top