METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.14   Производство на арматурни изделия    
    28.14.13   Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични и други вентили, конусовидни или цилиндрични кранове    
       28.14.13.13   Регулиращи вентили за температура
    Detail
       28.14.13.15   Регулиращи вентили (без тези за температура)
    Detail
       28.14.13.33   Шибъри от чугун
    Detail
       28.14.13.35   Шибъри от стомана
    Detail
       28.14.13.37   Шибъри, различни от тези от чугун или стомана
    Detail
       28.14.13.53   Вентилни кранове от чугун
    Detail
       28.14.13.55   Вентилни кранове от стомана
    Detail
       28.14.13.57   Вентилни кранове от други материали
    Detail
       28.14.13.73   Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове
    Detail
       28.14.13.75   Дроселни кранове
    Detail
       28.14.13.77   Мембранни кранове
    Detail
       28.14.13.80   Други арматурни изделия, н.д.
    Detail

Page 1/1  
Top