METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
27.12   Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия    
    27.12.10   Апарати за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги за напрежение > 1 000 V
   
    27.12.21   Стопяеми предпазители за напрежение ≤1 000 V
   
    27.12.22   Изключватели, за напрежение ≤1 000 V
   
    27.12.23   Апарати за защита на електрически вериги, н.в.д., за напрежение ≤1 000 V
   
    27.12.24   Релета за напрежение ≤1 000 V
   
    27.12.31   Табла и други подобни, оборудвани с електрическа апаратура за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤1 000 V
   
    27.12.32   Табла и други подобни, оборудвани с електрическа апаратура за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 V
   
    27.12.40   Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
   

Page 1/1  
Top