METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.80   Производство на магнитни и оптични носители, незаписани    
    26.80.11   Магнитни носители без запис, с изключение на карти с магнитна лента
   
    26.80.12   Оптични носители, без запис
   
    26.80.13   Други носители за записване, включително матрици и форми за производство на дискове
   
    26.80.14   Карти, съдържащи магнитна писта
   

Page 1/1  
Top