METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.40   Производство на битова електроника    
    26.40.11   Приемателни апарати за радиоразпръскване (без автомобилни), които могат да работят без външен източник на енергия
   
    26.40.12   Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят само с външен източник на енергия
   
    26.40.20   Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ
   
    26.40.31   Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук
   
    26.40.32   Магнетофони и други апарати за записване на звук
   
    26.40.33   Записващи видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ
   
    26.40.34   Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат и които не се използват главно в системи за автоматична обработка на информация
   
    26.40.41   Микрофони и техните стойки
   
    26.40.42   Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон
   
    26.40.43   Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука
   
    26.40.44   Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия, н.в.д.
   
    26.40.51   Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук
   
    26.40.52   Части за приемателни апарати за радиоразпръскване и за радиопредаватели
   
    26.40.60   Конзоли за видеоигри (използвани с телевизионен приемник или снабдени със собствен екран) и други игри за умения или игри на щастието с електронен дисплей
   

Page 1/1  
Top