METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
25.94   Производство на свързващи елементи    
    25.94.11   Свързващи елементи с резба, от желязо или стомана, н.в.д.    
       25.94.11.13   Винтове, получени чрез струговане на калиброван материал, с дебелина на стеблото <= 6 мм, от стомана
    Detail
       25.94.11.15   Винтове и болтове за закрепване на релсов път от стомана
    Detail
       25.94.11.17   Винтове и болтове без глава от стомана
    Detail
       25.94.11.23   Винтове с глава с прав или с кръстообразен жлеб, от корозионноустойчива стомана
    Detail
       25.94.11.25   Винтове и болтове с глава с прав или с кръстообразен жлеб, от стомана, различна от корозионноустойчивата
    Detail
       25.94.11.27   Винтове и болтове с шестоъгълно гнездо в главата, от корозионноустойчива стомана
    Detail
       25.94.11.29   Винтове и болтове с шестоъгълно гнездо в главата, от стомана, различна от корозионноустойчивата
    Detail
       25.94.11.31   Винтове и болтове с шестоъгълна глава, от корозионноустойчива стомана
    Detail
       25.94.11.33   Винтове и болтове с шестоъгълна глава, от стомана, различна от корозионноустойчивата, с якост на опън < 800 МПа
    Detail
       25.94.11.35   Винтове и болтове с шестоъгълна глава, от стомана, различна от корозионноустойчивата, с якост на опън >= 800 МПа
    Detail
       25.94.11.39   Други болтове с глава от стомана
    Detail
       25.94.11.53   Болтове за траверси и винтове за дърво от стомана
    Detail
       25.94.11.57   Куки с резба и болтове с халка от стомана
    Detail
       25.94.11.73   Рапидни винтове от корозионноустойчива стомана
    Detail
       25.94.11.75   Рапидни винтове от стомана, различна от корозионноустойчивата
    Detail
       25.94.11.83   Гайки, получени чрез струговане на калиброван материал, с диаметър на отвора <= 6 мм, от стомана
    Detail
       25.94.11.85   Гайки от корозионноустойчива стомана
    Detail
       25.94.11.87   Гайки от стомана, различна от корозионноустойчивата
    Detail
       25.94.11.90   Други свързващи елементи с резба от стомана
    Detail

Page 1/1  
Top