METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Производство на мед    
    24.44.11   Меден камък; циментна мед (медна утайка)
   
    24.44.12   Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране
   
    24.44.13   Рафинирана мед и медни сплави, необработени; матерни медни сплави
   
    24.44.21   Прахове и люспи от мед
   
    24.44.22   Пръти и профили от мед
   
    24.44.23   Телове от мед
   
    24.44.24   Ламарина, листове и ленти от мед, с дебелина, > 0,15 mm, от мед
   
    24.44.25   Фолио, с дебелина ≤ 0,15 mm, от мед
   
    24.44.26   Тръби и фитинги за тях, от мед
   

Page 1/1  
Top