METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.33   Студено формуване или прегъване на продукти от стомана    
    24.33.11   Студеноформовани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана    
       24.33.11.10   Студеноформувани профили, получени от плосковалцувани продукти, от нелегирана стомана, без покритие
    Detail
       24.33.11.30   Студеноформувани профили, получени от плосковалцувани продукти, от нелегирана поцинкована стомана
    Detail
       24.33.11.50   Други профили (без получените от плосковалцувани продукти), студеноформувани или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или без допълнителна обработка, или ковани, или горещоформувани и допълнително обработени, от нелегирана стомана
    Detail

Page 1/1  
Top