METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
18.20   Възпроизвеждане на записани носители    
    18.20.10   Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи    
       18.20.10.10   Услуги по възпроизвеждане на грамофонни плочи
   
       18.20.10.30   Услуги по възпроизвеждане на магнитни ленти със звукозапис с широчина <= 4 мм
   
       18.20.10.50   Услуги по възпроизвеждане на магнитни ленти със звукозапис с широчина > 4 мм, но <= 6.5 мм
   
       18.20.10.70   Услуги по възпроизвеждане на компактдискове (CD) със звукозапис
   

Page 1/1  
Top