METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.29   Производство на други изделия от хартия и картон    
    17.29.11   Етикети от всякакъв вид от хартия или картон
   
    17.29.12   Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса
   
    17.29.19   Цигарена хартия; барабани, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон; други изделия от хартия и картон, н.в.д.
   

Page 1/1  
Top