METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.22   Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон    
    17.22.11   Тоалетна хартия, носни кърпички, салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна
   
    17.22.12   Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни изделия и облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна
   
    17.22.13   Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон
   

Page 1/1  
Top