METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.79   Друг картон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества    
       17.12.79.53   Многослойни хартия и картон, покрити, на които всеки слой е избелен
    Detail
       17.12.79.55   Многослойни хартия и картон, покрити, само с един избелен външен слой
    Detail
       17.12.79.70   Други хартия и картон, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листа (без тези за писане, печатане или други графични цели и многослойните хартия и картон)
    Detail

Page 1/1  
Top