METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.75   Крафткартон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества    
       17.12.75.00   Крафткартон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелени в масата си и на които повече от 95% тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло на м2, превишаващо 150 г
    Detail

Page 1/1  
Top