METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.41   Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени    
       17.12.41.20   Крафтхартия за торби, непокрита, неизбелена (без тази за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)
    Detail
       17.12.41.40   Крафтхартия за торби, непокрита, (без неизбелената, тази за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)
    Detail
       17.12.41.60   Крафтхартия и крафткартон, непокрити, с тегло <= 150 г/м² (без крафтлайнер, крафтхартия за торби, за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)
    Detail
       17.12.41.80   Крафтхартия за торби, крепирана или навълнена, дори релефно щампована или перфорирана, на роли или листа
    Detail

Page 1/1  
Top