METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.35   Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит    
       17.12.35.20   Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло <= 150 г/м², на роли или листа
    Detail
       17.12.35.40   Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло > 150 г/м², на роли или листа
    Detail

Page 1/1  
Top