METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.20   Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна;    
       17.12.20.30   Целулозна вата (чиста целулоза) - за домакинска или санитарна употреба, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см
    Detail
       17.12.20.55   Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна, тип тишу, с тегло на слой <= 25 г/м²
    Detail
       17.12.20.57   Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна, тип тишу, с тегло на слой > 25 г/м²
    Detail
       17.12.20.90   Хартия, използвана за направа на друга хартия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба
    Detail

Page 1/1  
Top