METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Производство на хартия и картон    
    17.12.11   Вестникарска хартия, на роли или на листа
   
    17.12.12   Хартия и картон, ръчно отлети
   
    17.12.13   Основи от хартия за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон, индиго, тапети
   
    17.12.14   Други хартии и картон за графични цели
   
    17.12.20   Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна;
   
    17.12.31   Хартия и картон „крафтлайнер“, неизбелени и непокрити
   
    17.12.32   Избелена хартия или картон „крафтлайнер“, покрити
   
    17.12.33   Полухимична хартия за навълняване
   
    17.12.34   Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг
   
    17.12.35   Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
   
    17.12.41   Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени
   
    17.12.42   Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия (различна от използваната за писане, печатане или други графични цели)
   
    17.12.43   Филтърна хартия и картон; филцова хартия
   
    17.12.44   Цигарена хартия, неизрязана по формат или на листчета или тръбички
   
    17.12.51   Картон, сив от вътрешната страна, непокрит
   
    17.12.59   Други непокрити картони
   
    17.12.60   Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни
   
    17.12.71   Композитни хартия и картон, непокрити, нито импрегнирани
   
    17.12.72   Хартия и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани
   
    17.12.73   Хартия и картон, използвани за писане, печатане или задруги графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
   
    17.12.74   Крафтхартия (различна от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрита с каолин или други неорганични вещества
   
    17.12.75   Крафткартон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
   
    17.12.76   Индиго, хартия, наречена „автокопирна“, и друга хартия за копиране или типографска хартия, на роли или на листа
   
    17.12.77   Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа
   
    17.12.78   Картон, сив от вътрешната страна, (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
   
    17.12.79   Друг картон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
   

Page 1/1  
Top