METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.11   Производство на влакнести полуфабрикати    
    17.11.11   Химична дървесна маса за разтваряне
   
    17.11.12   Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
   
    17.11.13   Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
   
    17.11.14   Механична и полухимична дървесна маса; маса от други влакнести целулозни материали, без дървесен материал
   

Page 1/1  
Top