METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.23   Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството    
    16.23.11   Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал
   
    16.23.12   Kофражи за бетониране, покривни шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал
   
    16.23.19   Дограма и други изделия от дървен материал за строителството, н.в.д.
   
    16.23.20   Сглобяеми конструкции от дървен материал
   

Page 1/1  
Top