METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.21   Производство на фурнир и дървесни плочи    
    16.21.13   Плочи от частици и подобни, от дървесина или от други лигноцелулозни материали    
       16.21.13.13   Плочи от дървесни частици
    Detail
       16.21.13.16   Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина
    Detail
       16.21.13.19   Плочи, наречени "waferboard" и подобни плочи, от дървесина (без плочи от вида "oriented strand board")
    Detail
       16.21.13.50   Плочи от частици и подобни плочи, от лигноцелулозни материали, без тези от дървесина
    Detail

Page 1/1  
Top