METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.21   Производство на фурнир и дървесни плочи    
    16.21.11   Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал от бамбук
   
    16.21.12   Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал
   
    16.21.13   Плочи от частици и подобни, от дървесина или от други лигноцелулозни материали
   
    16.21.14   Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
   
    16.21.21   Фурнирни листове и плоскости за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал, рендосан или шлифован, с дебелина ≤ 6 mm
   
    16.21.22   „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили
   

Page 1/1  
Top