METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.19   Производство на друго облекло и допълнения за облекло    
    14.19.41   Форми за шапки и качулки от филц; платоци и маншони от филц, щумпи за шапки, плетени или произведени чрез зашиване на ленти от какъвто и да е материал    
       14.19.41.30   Щумпи, неоформени, нито фасонирани, дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки
    Detail
       14.19.41.50   Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани
    Detail

Page 1/1  
Top