METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.19   Производство на друго облекло и допълнения за облекло    
    14.19.19   Други конфекционирани допълнения и части за облеклото, трикотажни или плетени    
       14.19.19.30   Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни изделия, трикотажни или плетени
    Detail
       14.19.19.60   Вратовръзки и други конфекционирани допълнения за облекло и части за тях, трикотажни или плетени, н.д.
   

Page 1/1  
Top