METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.19   Производство на друго облекло и допълнения за облекло    
    14.19.11   Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
   
    14.19.12   Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени
   
    14.19.13   Ръкавици, без пръсти и с един пръст, трикотажни или плетени
   
    14.19.19   Други конфекционирани допълнения и части за облеклото, трикотажни или плетени
   
    14.19.21   Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени
   
    14.19.22   Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски и бански костюми, други облекла, различни от трикотажни или плетени
   
    14.19.23   Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени, н.в.д.
   
    14.19.31   Допълнения за облекло от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни ръкавици
   
    14.19.32   Облекло, изготвено от филц, от нетъкани или от други текстилни материали, импрегнирани или промазани
   
    14.19.41   Форми за шапки и качулки от филц; платоци и маншони от филц, щумпи за шапки, плетени или произведени чрез зашиване на ленти от какъвто и да е материал
   
    14.19.42   Шапки, от филц или изплетени или произведени чрез съединяване на ленти от какъвто и да е материал, или трикотажни или плетени, или произведени от дантела или друга тъкан; мрежи и филета за коса
   
    14.19.43   Други шапки, освен гумирани или пластифицирани, предпазни и азбестови; ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството
   

Page 1/1  
Top