METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.13   Производство на горно облекло, без работно    
    14.13.11   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
   
    14.13.12   Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
   
    14.13.13   Палта, пелерини, анораци, якета, блузон, и подобни изделия трикотажни или плетени, за жени или момичета
   
    14.13.14   Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета
   
    14.13.21   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
   
    14.13.22   Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
   
    14.13.23   Сака, различни от трикотажните и плетените, за мъже или момчета
   
    14.13.24   Панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
   
    14.13.31   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
   
    14.13.32   Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
   
    14.13.33   Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
   
    14.13.34   Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени и момичета
   
    14.13.35   Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета
   

Page 1/1  
Top