METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.96   Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба    
    13.96.17   Ленти, ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило („болдук“); гарнитури и подобни    
       13.96.17.30   Ленти, вкл. от основа без вътък, различни от етикети, гербове и подобни изделия
   
       13.96.17.50   Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани, небродирани
   
       13.96.17.70   Галони и ширити, на парче; пасмантерийни изделия и аналогични орнаментни изделия, на парче, небродирани (без трикотажните или плетените); пискюли, помпони или подобни изделия
   

Page 1/1  
Top