METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.96   Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба    
    13.96.11   Метализирани прежди или обвити метализирани прежди
   
    13.96.12   Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.в.д.
   
    13.96.13   Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса
   
    13.96.14   Промазани, покрити или импрегнирани тъкани, н.в.д.
   
    13.96.15   Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна
   
    13.96.16   Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (включително фитили; нажежаващи се чорапчета, уплътнения за маркучи, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, платна за пресяване и прецеждане, филтриращи тъкани)
   
    13.96.17   Ленти, ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило („болдук“); гарнитури и подобни
   

Page 1/1  
Top