METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.94   Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях    
    13.94.11   Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна
   
    13.94.12   Мрежи със завързани бримки на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи от текстилни материали, изделия от прежди, от ленти н.в.д.
   

Page 1/1  
Top