METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.93   Производство на килими и текстилни подови настилки    
    13.93.11   Килими от текстилни материали, с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани
   
    13.93.12   Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок
   
    13.93.13   Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг
   
    13.93.19   Други килими и подови настилки от текстилни материали (включително от филц)
   

Page 1/1  
Top