METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Подготовка и предене на текстилни влакна    
    13.10.82   Прежди, различни от шевни конци от синтетични щапелни влакна, съдържащи ≥ 85 % от подобни влакна    
       13.10.82.10   Прежди от синтетични щапелни влакна (ПА, ПЕ, ПАН, ПП и други) (без шевни конци), съдържащи тегловно >= 85% синтетични щапелни влакна, н.п.д.
    Detail
       13.10.82.50   Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци), съдържащи тегловно >= 85% от тези влакна , п.п.д.
    Detail

Page 1/1  
Top