METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Подготовка и предене на текстилни влакна    
    13.10.29   Други текстилни ликови влакна, преработени, но непредени    
       13.10.29.00   Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)
    Detail

Page 1/1  
Top