METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Подготовка и предене на текстилни влакна    
    13.10.26   Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), преработени, но непредени    
       13.10.26.00   Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп, рами), подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)
    Detail

Page 1/1  
Top