METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Подготовка и предене на текстилни влакна    
    13.10.10   Мазнини от вълна (серей), включително ланолин
   
    13.10.21   Сурова коприна „греж“ (неусукана)
   
    13.10.22   Вълни, обезмаслени или карбонизирани, нито щрайхгарни, нито камгарни
   
    13.10.23   Дреб от вълна или от фини животински косми
   
    13.10.24   Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни
   
    13.10.25   Памук, кардиран или пениран
   
    13.10.26   Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), преработени, но непредени
   
    13.10.29   Други текстилни ликови влакна, преработени, но непредени
   
    13.10.31   Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене
   
    13.10.32   Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене
   
    13.10.40   Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
   
    13.10.50   Вълнени прежди, пригодени или непригодени за продажба на дребно, прежди от фини или груби животински косми или от конски косми
   
    13.10.61   Памучни прежди (различни от шевни конци)
   
    13.10.62   Памучни шевни конци
   
    13.10.71   Прежди от лен
   
    13.10.72   Прежди от юта или други от други текстилни ликови влакна, прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди
   
    13.10.81   Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (с изключение на шевните конци, преждите с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (с из
   
    13.10.82   Прежди, различни от шевни конци от синтетични щапелни влакна, съдържащи ≥ 85 % от подобни влакна
   
    13.10.83   Прежди (различни от шевни конци) от синтетични щапелни влакна, съдържащи < 85 % от подобни влакна
   
    13.10.84   Прежди (различни от шевни конци) от изкуствени щапелни влакна, непригодени за продажба на дребно
   
    13.10.85   Шевни конци и прежди от синтетични или изкуствени нишки и влакна
   

Page 1/1  
Top