METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.72   Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия    
    10.72.12   Меденки и подобни сладки; подсладени бисквити; вафли и гофрети    
       10.72.12.30   Меденки
    Detail
       10.72.12.53   Бисквити с прибавка на подсладители; гофрети и вафли, изцяло или отчасти покрити с шоколад
    Detail
       10.72.12.55   Бисквити с прибавка на подсладители без какао
    Detail
       10.72.12.57   Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода > 10 %
    Detail
       10.72.12.59   Вафли и гофрети без какао
    Detail

Page 1/1  
Top