METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Производство на нишесте и нишестени продукти    
    10.62.11   Скорбяла и нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и модифицирани скорбяла и нишесте
   
    10.62.12   Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна или подобни
   
    10.62.13   Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарен сироп, н.в.д.
   
    10.62.14   Царевично масло
   
    10.62.20   Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
   

Page 1/1  
Top